Last updated: 2016/7/29


Ngân hàng SHB - Đối tác tin cậy - Giải pháp phù hợp

Đối tác tin cậy - Giải pháp phù hợpTechnical Info for shb.com.vn

Name shb.com.vn
Sites Start sh
Charset UTF-8
Programming Language PHP/5.3.3
Web server Apache
Javascript library jquery, yui
IP Address 122.102.112.30
Google Analytic UA-Compatible
Google backlink Check
Yahoo backlink Check
Alexa backlink Check
Bing backlink Check
Aol backlink Check

Network

Ip: 122.102.112.30
Country Code: vn
Country Name: Viet Nam
Region: Dak Lak
City: Hanoi
Latitude: 21.024500
Longitude: 105.841170

About site shb.com.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 1 5 0
Image : You have 15 images on this website.
2 images have alt attributes
Frame : No
Flash : No
Size : 55,319 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : No
Out link www.shb.com.vn | ibanking.shb.com.vn | shbjobs.com | shb.mn.com.vn | support.shb.com.vn
H3

- Giải pháp cho khách hàng

H4

- Ngân hàng trực tuyến

- Chăm sóc khách hàng

- Ngân hàng SHB

- Đăng ký nhận thông tin từ SHB

- Liên kết với chúng tôi