Last updated: 2016/7/27


TRA CỨU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGÀY HỌC TIN HỌC Tra theo số giấy gọi hoặc họ tên. Ví dụ: 1606 hoặc Hoàng Thiện Quang Chú ý: Viết Hoa đầu chữ 1. Tra cứu theo Số giấy gọi 2. Tra cứu theo Họ và Tên Back to Homepage -----Cập nhật đến 10h00 ngày 22/9/2015-----Technical Info for ftu.vn

Name ftu.vn
Sites Start ft
Charset UTF-8
Programming Language PHP/5.6.11
Web server Apache/2.4.12 (Win32) OpenSSL/1.0.1m PHP/5.6.11
IP Address 188.165.198.16
Google backlink Check
Yahoo backlink Check
Alexa backlink Check
Bing backlink Check
Aol backlink Check

Network

Ip: 188.165.198.16
Country Code: fr
Country Name: France
Region: Nord-Pas-de-Calais
City: Roubaix
Latitude: 50.694210
Longitude: 3.174560

About site ftu.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : You have 1 images on this website.
1 images have alt attributes
Frame : No
Flash : No
Size : 999 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No